LV
 


Kvalitāte

Vide

 
Rekal Svenska AB kopš 1999. gada ir vides aizsardzības sertifikāts saskaņā ar ISO 14001. Skat. ISO 14001

Vides sertifikācija nozīmē, ka kompānija ir aktīvi iesaistīta vides aizsardzībā.
Kompānijas Rekal Svenska AB ar vides aizsardzību saistītās politikas mērķis ir, lai kompānijas centieni būtu vērsti uz pastāvīgu vides stāvokļa uzlabošanos.

Kompānijas Rekal Svenska AB ISO 14001 sertifikāts arī paredz bīstamu preču transportēšanas kārtību.

 

Kvalitāte


Kompānijas Rekal Svenska AB kvalitātes nodrošināšanas kārtība atbilst ISO 9001 kvalitātes sistēmu prasībām. Katra ražotā produkta izstrāde, analītiskā kontrole un paraugu ņemšana notiek saskaņā ar rakstiskiem standartiem.   Visus izejmateriālus Rekal Svenska AB piegādā labi zināmi un vispāratzīti piegādātāji. 

Latvijas Republikā mazgāšanas līdzekļiem jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31.marta Regulai Nr. 648/2004/EK
Skat. Regula – http://www.likumi.lv
REKAL produkcijai ir izsniegts Latvijas Sertifikācijas Centra Atbilstības Sertifikāts pat to, ka produkcija atbilst LR MK Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas noteikumiem.
 

Vides aizsardzības prasības ievērošanu apstiprinoša marķēšana

 

Visa Rekal Svenska AB produkcija ir marķēta kā vidi aizsargājoša.

 

"Izvēlieties pareizās ķimikālijas”.

 

“Izvēlies pareizās ķimikālijas”ir rokasgrāmata, kas novērtē un aprakstadažādu municipālajām Malmes, Stokholmas un Gēteborgas hidrotehniskajām ierīcēm izstrādāto ķimikāliju ietekmi uz veselību un vidi.  

 

„Zaļā gulbja” simbols

 

„Zaļā gulbja” simbols ir oficiāls Ziemeļvalstu vides aizsardzību apstiprinošs zīmogs, ko ieviesusi Ziemeļvalstu Ministru padome. Tas pierāda, ka produkts ir laba izvēle no ekoloģijas viedokļa. Tas tiek izmantots 60 dažādās produktu grupās, kurām vides aizsardzības prasības ievērošanu apstiprinoša marķēšana skaitās obligāta un izdevīga.

 

„Videi saudzīgs” ir Zviedrijas sabiedrībavides aizsardzības prasību ievērošanu apstiprinošā zīmogaaizsardzībai un apstiprināšanai.Sabiedrība noformē vides aizsardzības prasības produkcijai, kas apstiprināta marķēšanai ar šo simbolu, ņemot vērā tās ietekmi uz okeāniem, mežiem un atmosfēru.

 

Vides aizsardzības politika   

            
Rekal attīsta, ražo un tirgo trauku mazgāšanas, tīrīšanas un dezinficēšanas sistēmas profesionāliem lietotājiem. Mūsu mērķis ir mūsu klientiem par viņu samaksāto naudu sniegt maksimāli augstvērtīgu produkciju, kurai būtu pēc iespējas mazāka negatīvā ietekme uz vidi.

 

Rekal vadošie principi :
*Izvairīšanās no nevajadzīgiem atkritumiem
*Atbalstīt produkciju, kas nav kaitīga videi, lietotājiem vai materiāliem.
* Rekal slēgtās dozēšanas sistēmas kopā ar apmācības un apkalpošanas programmām nodrošinās gan lietotāju, gan vides drošību.
*Pastāvīgi samazināt izejmateriālu, iesaiņojuma materiālu patēriņu un atkritumus.

*Rekal produkcijas sastāvdaļas aizvietot ar videi draudzīgām alternatīvām sastāvdaļām
Rekal SIA ir „Zaļā josta” reģistrā. Mēs deklarējam un maksājam nodokļus saskaņā ar pašlaik spēkā esošo likumdošanu.
*Ir izveidota unikāla iepakojuma atgriešanas sistēma, lai mūsu iesaiņojumus varētu atkal piepildīt mūsu rūpnīcā.